Reglement

Om alles in goede banen te leiden, zijn voor The Rock Circus een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden. De huisregels zijn samengesteld uit de huisregels van de
evenementenlocatie, aangevuld met regels van The Rock Circus:

1. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
2. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot de festivallocatie worden ontzegd.
3. Tickets mogen niet worden doorverkocht of worden weggegeven voor promotionele acties zonder toestemming van de organisatie
4. Gekochte kaartjes kunnen niet worden teruggenomen.
5. Weekend tickets zijn persoonsgebonden en kunnen gedurende de festivaldagen niet gedeeld worden met anderen.
6. Alcohol wordt niet onder 18 geschonken. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.
7. Roken is wettelijk niet toegestaan in gebouwen, overkappingen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daartoe aangewezen locaties en/ of ruimtes.
8. The Rock Circus voert een zero -tolerance beleid op het gebied van soft- en harddrugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie
besluiten de bezoeker de toegang tot te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. Indien nodig zal de politie gealarmeerd worden. – U kunt vrijwillig afstand doen van uw soft- en of harddrugs in de daarvoor bestemde afgiftebak bij de entree.
9. Het is verboden mee te nemen:
– Professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur zonder toestemming van de organisatie
– (Alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, spuitbussen, lachgaspatronen, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs en andere gevaarlijke voorwerpen op straffe van inbeslagname. Bij constatering zal u mogelijk worden overgedragen aan politie.
10. Het is verboden (plastic) glazen of consumpties mee naar buiten te nemen.
11. (Huis)dieren zijn niet toegestaan en worden derhalve niet toegelaten.
12. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de huisregels, voorschriften en/ of aanwijzingen van de organisatie of personeel van het evenement.
13. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen de toegang te weigeren of te verwijderen van de locatie, zonder directe opgaaf van redenen.
14. Bedreigingen, vernielingen, beschadiging, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie, racisme en ongewenste intimiteiten zijn verboden op straffe van verwijdering.
15. De organisatie kan personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de locatie.

Naam en adresgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan de lokale autoriteiten.
16. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie/ locatie.
17. Er wordt geen toegang tot het evenement verleend aan mensen die kleding dragen die gerelateerd zijn aan groepen, groeperingen, politieke voorkeur of clubs. Te denken valt hierbij aan motorclubs (Jacks met verwijzingstekens), politieke partijen, voetbalclubs(shirts) e.d.
18. De organisatie en de festivallocatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.
19. Op de evenementen kunnen foto's of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van de festivallocatie geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
20. De artiest(en) en de organisatie van The Rock Circus zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden en geluid te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
21. Het verspreiden van folders, flyers en verkoop van goederen op de festivallocatie en directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie.
22. Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
23. Optredens kunnen plaatsvinden in meerdere zalen en kunnen elkaar overlappen. Voor alle zalen en geldt: vol is vol.
24. Oordoppen – Draag oordoppen. Bij geluidsdrukken hoger dan 80 dB is het verstandig om oordoppen te gebruiken. Op deze manier hoor je de muziek nog steeds goed, kun je makkelijker communiceren met je vrienden en je beschermt je gehoor.
25. Munten (tokens) – Er kan tijdens evenementen en op het terrein alleen betaald worden met de door de organisatie verkochte tokens, tenzij anders aangegeven door de organisatie. Tokens zijn en blijven eigendom van de organisatie. – Iedere editie van ieder evenement kent zijn eigen tokens die alleen gedurende die editie van het evenement geldig zijn.

Carnival Campsite reglement

Onderstaand reglement geldt als aanvulling op het algemene festival reglement, en is alleen van toepassing indien het festival een duidelijk aangewezen camping heeft.

1. De organisatie heeft het terrein in bruikleen. Zorg er mede voor dat we het netjes achterlaten.
2. Kamperen is alleen toegestaan op de officiële daarvoor door de organisatie aangewezen plaatsen.
3. Entreetickets worden bij de Campsite entree omgewisseld voor een polsbandje. Dit polsbandje is niet overdraagbaar. Zonder polsbandje wordt de toegang tot de camping geweigerd.
4. Open vuur is verboden.
5. Er mag geen gebruik worden gemaakt van gasflessen en/of wegwerp gasflesjes.
6. (Huis) dieren zijn niet toegestaan.
7. Het gebruik van glaswerk is niet toegestaan.
8. Per persoon is het toegestaan om eenmalig 4 liter bier, wijn en/of frisdrank mee te brengen. Dit kan bij het inleveren van het ticket mee naar binnen, daarna niet meer. Hierbij is het ook toegestaan om een passende hoeveelheid eten mee te nemen.
9. Aggregaten zijn om veiligheids- en overlast redenen verboden op de camping.
10. Er zijn sanitaire voorzieningen (stromend water, douches) aanwezig op het terrein. Houd deze schoon. Deponeer afval in de daarvoor bestemde containers.
11. Op de camping is een constante bewaking aanwezig. Bij ongeregeldheden zijn zij bevoegd je van
het terrein te verwijderen. Voor calamiteiten wordt verwezen naar deze beveiligingsmensen en/of naar de post bij de ingang. Er is een EHBO-post op de camping aanwezig.
12. Denk aan de nachtrust van medekampeerders en buurtbewoners. Het is verboden muziek te draaien na het sluiten van het festival.
13. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel en/of verlies of beschadiging van goederen.
14.De organisatie kan naar eigen inzicht personen de toegang weigeren of verwijderen van het campingterrein.
15. Nogmaals doen we een dringend verzoek je te houden aan deze regels. We wensen je veel plezier
toe!

Thrashure Island Caravan & Camperpark reglement

Indien de camping de gelegenheid voor campers biedt, geldt onderstaande reglement als aanvulling op het campingreglement. Bekijk hiervoor zelf goed desbetreffende festivalwebsite.
1. Er is een apart gedeelte voor caravans, vouwwagens en campers. Een camper is een voertuig dat door de RDW als camper wordt gekeurd. Het is, mede om veiligheidsredenen, verboden op dit
gedeelte tenten te zetten. Personenauto’s worden niet toegelaten op het campingterrein. Dit geldt ook voor auto’s van het type Caddie of Combo. Mensen met een caravan of vouwwagen mogen deze
eerst plaatsen op aanwijzing van het personeel, waarna de auto op de parkeerplaats kan worden geparkeerd. Er is een ruime parkeerplaats op loopafstand van de camping.
2. Campers en caravans dienen geplaatst te worden op aangeven van de stewards in de aangewezen vakken.
3. Voertuigen langer dan 7,5m dienen direct bij booking meerdere velden te reserveren.